Węzeł Bieżanów, Kraków

Okres realizacji: IV 2009 – XII 2009

Dla Generalnego Wykonawcy budowy drogi krajowej – Trasy Nowohuckiej w Krakowie,  firmy Polimex – Mostostal realizowaliśmy roboty żelbetowej. Przepusty rurowe betonowe fi 800, przepusty rurowe betonowe fi 600, betonowe bariery oddzielające oraz inne.