Estakada Bieżanów, Kraków

Okres realizacji: V 2009 – VIII 2009

Jako główny podwykonawca słowackiej firmy Doprastav wykonywaliśmy roboty ciesielskie i betoniarskie na budowie estakady E1 w ciągu drogi ekspresowej S7 zlokalizowanej w Krakowie-Bieżanowie. Po naszej stronie było wykonanie stóp fundamentowych, słupów, przyczółków mostowych oraz deskowań ustroju nośnego estakady.