Stacja pomiarowa, Olkusz

Okres realizacji: IX 2009 – XII 2009

Zakres prac obejmował roboty budowlane, zagospodarowanie terenu, wykonanie ogrodzenia i drogi  dojazdowej do gazowej stacji pomiarowej w Olkuszu.