Domy w zieleni – Pasternik, Koło kraków

Czas realizacji: XII 2006 – XI 2007

Wykonanie I etapu robót budowlanych budynków mieszkalnych D, E w ramach osiedla mieszkaniowego Pasternik w Krakowie.