Instytut Nauk Geologicznych UJ, Kraków

Termin realizacji: X 2014- V 2015

Nowy budynek Kampusu UJ został zaprojektowany oraz będzie wybudowany przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju, z naciskiem na dbałość o środowisko naturalne  i oszczędne gospodarowanie materiałami w cyklu budowlanym. Grupa TAKBUD realizuje w zakresie inwestycji prace żelbetowe i murowe stanu surowego otwartego.