Skotnicka, Kraków

Okres realizacji: X 2020 – II 2021

Rozbudowa zespołu szkolno – przedszkolnego nr 7 w Krakowie przy ul. Skotnickiej 86 w Krakowie.