Huta

Huta, Kraków Okres realizacji:IV – IX 2018 Realizacja konstrukcji żelbetowej Zamkniętego obiegu wody brudnej na terenie Huty przy ul. Ujastek w Krakowie

Estakada Bieżanów

Estakada Bieżanów, Kraków Okres realizacji: V 2009 – VIII 2009 Jako główny podwykonawca słowackiej firmy Doprastav wykonywaliśmy roboty ciesielskie i betoniarskie na budowie estakady E1 w ciągu drogi ekspresowej S7 zlokalizowanej w Krakowie-Bieżanowie. Po naszej stronie było wykonanie stóp fundamentowych, słupów, przyczółków mostowych oraz deskowań ustroju nośnego estakady.

Stacja pomiarowa, Olkusz

Stacja pomiarowa, Olkusz Okres realizacji: IX 2009 – XII 2009 Zakres prac obejmował roboty budowlane, zagospodarowanie terenu, wykonanie ogrodzenia i drogi  dojazdowej do gazowej stacji pomiarowej w Olkuszu.

Węzeł Bieżanów

Węzeł Bieżanów, Kraków Okres realizacji: IV 2009 – XII 2009 Dla Generalnego Wykonawcy budowy drogi krajowej – Trasy Nowohuckiej w Krakowie,  firmy Polimex – Mostostal realizowaliśmy roboty żelbetowej. Przepusty rurowe betonowe fi 800, przepusty rurowe betonowe fi 600, betonowe bariery oddzielające oraz inne.